ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Przewóz
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Przetargi

Pobierz dane XML Przetarg numer: 16/PN/2023Drukuj informację Przetarg numer: 16/PN/2023

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 16/PN/2023

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Ogłaszający: Wójt Gminy Przewóz

Rodzaj: Sprzedaż nieruchomości gminnych

Dotyczy: IV ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Przewóz

Ogłoszono dnia: 2023-03-03 00:00:00 przez

Data przetargu

2023-04-04 00:00:00

Miejsce

Urząd Gminy w Przewozie

Księga wieczysta

ZG1R/00036837/5

Cena wywoławcza

27.714,00 zł

Wadium

2.800,00 zł

Informacje dodatkowe

1. Nieruchomość lokalowa o przeznaczeniu innym niż mieszkalny nr 5, usytuowany na parterze budynku mieszkalno-użytkowego, 5 lokalowego, położonego w miejscowości Lipna nr 103, gmina Przewóz, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 48/2 z udziałem lokalu we wspólnych częściach budynku i w działce gruntu 82/1000. Lokal o powierzchni 40,85 m2 bez pomieszczeń przynależnych . 2. Do wylicytowanej ceny nabycia zostaną doliczone koszty przygotowania nieruchomości do obrotu cywilnoprawnego w wysokości 700,00 zł (brutto). 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium. Wadium w pieniądzu (PLN) w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Przewozie, PKO B.P. S.A. o/Żary nr 68 1020 5460 0000 5602 0006 0590 w takim terminie, by w/w kwota znalazła się na podanym koncie do dnia 31.03.2023 roku. W przypadku wygrania przetargu wadium zalicza się na poczet ceny. 4. Termin zawarcia umowy w formie aktu notarialnego zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu Wójt Gminy Przewóz zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 5. Opłaty związane z kupnem ponosi kupujący. 6. Wójt Gminy Przewóz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn. 7. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań. 8. Wszystkie informacje osobom zainteresowanym zakupem opisanej nieruchomości udzielane będą w Referacie Ogólnym /pok. nr 12/, tel. 68 362 32 98.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony