ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Przewóz
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia różne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Debata - Raport o stanie gminy za 2023 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
 
 
Wójt Gminy Przewóz informuje, że w dniu 20 czerwca 2024 r. podczas II sesji Rady Gminy w Przewozie odbędzie się debata nad raportem o stanie gminy.
 
W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
 
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.
 
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kazimierz Kurpiel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-12 08:21:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-12 08:23:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-12 08:23:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
22 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Postanowienie Nr 210/2024 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy w Przewozie kadencji 2024 - 2029.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wójt Gminy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-06 13:50:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Magdalena Mikitiuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-06 13:52:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magdalena Mikitiuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-06 13:52:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
173 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie w sprawie LIII sesji Rady Gminy w Przewozie w dniu 18.04.2024 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-04-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wójt Gminy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-04-17 10:51:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Magdalena Mikitiuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-04-17 10:52:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magdalena Mikitiuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-04-17 10:52:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
247 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie w sprawie LII sesji Rady Gminy w Przewozie w dniu 21 lutego 2024 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-03-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wójt Gminy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-03-20 14:15:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Magdalena Mikitiuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-03-20 14:17:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magdalena Mikitiuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-20 14:17:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
372 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim - UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA WZŚ.442.3.2024.SL „Nysa Łużycka , Klein Priebus - Rozbudowa wału i budowa nowego przyłączenia do terenu o odpowiedniej wysokości”

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-03-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-03-15 08:21:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Roksana Strojna
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-03-15 08:22:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Roksana Strojna
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-15 11:04:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
401 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie w sprawie LI sesji Rady Gminy w Przewozie w dniu 08.02.2024 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wójt Gminy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-06 14:30:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Magdalena Mikitiuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-06 14:31:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magdalena Mikitiuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-06 14:31:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
606 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 r. - jeździectwo

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
 
o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 
Działając na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571 z późn. zm.)
WÓJT GMINY PZEWÓZ
ogłasza
 
otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Przewóz w roku 2024.
 
Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
 1. organizacje pozarządowe,
 2. podmioty uprawnione na podst. art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie,
 3. jednostki podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
 
Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania to:
Upowszechnianie jeździectwa oraz turystyki jeździeckiej, pieszej rowerowej i wodnej w Gminie Przewóz – dotacja w wysokości do 30.000,- zł (brutto), w tym:
 1. prowadzenie zajęć treningowych,
 2. organizowanie zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych,
 3. popularyzacja sportów konnych oraz rekreacji konnej, pieszej rowerowej i wodnej,
 4. udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego,
 5. bieżące utrzymanie i poprawa stanu technicznego istniejącej bazy sportowej.
Kwota przeznaczona na dotację może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu w części przeznaczonej na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2023 wynosiła 8.357,- zł (brutto), w tym dotacja dla organizacji pozarządowych 0,00 zł.
 
Zasady przyznawania dotacji:
 1. podmiot ubiegający się o dotację powinien:
  a) mieć swoją siedzibę na terenie Gminy Przewóz,
  b) zadania realizować na terenie Gminy Przewóz lub na rzecz jej mieszkańców,
  c) prowadzić działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
  d) dysponować odpowiednio wyszkoloną kadrą, zdolną do realizacji zadania,
  e) posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu, w szczególności w zakresie organizacji szkolenia sportowego,
  f) dysponować odpowiednim sprzętem lub dostępem do bazy umożliwiającym realizację zadania,
 2. warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057),
 3. do oferty należy dołączyć:
  - oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w odniesieniu do zadania publicznego będącego przedmiotem oferty,
  - aktualny odpis statutu,
  - aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia).
 
Termin i warunki realizacji zadania:
 1. realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert powinna rozpocząć się od dnia podpisania umowy i zakończyć się z dniem 31 grudnia 2024 r.,
 2. sprawozdania z realizacji zadania muszą być przedłożone w terminach określonych w umowie o realizację zadania,
 3. pozostałe warunki realizacji zadania zostaną ujęte w wiążącej strony umowie.
 
Termin składania ofert – ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Przewozie pl. Partyzantów 1 w godzinach pracy Urzędu w terminie do 12 lutego 2024 r.
Komplet dokumentów winien być umieszczony w kopercie opieczętowanej pieczątką firmową wnioskodawcy i podpisanej odpowiednio „Konkurs na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2024 r. - jeździectwo i rekreacja”.
 
Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Termin, tryb i kryteria wyboru ofert:
Wyboru ofert dokona Komisja powołana przez Wójta Gminy a oferenci zostaną powiadomieni o dokonanym wyborze oferty.
Oferty oceniane będą wg następujących kryteriów:
 • merytoryczna wartość oferty,
 • możliwość realizacji zadania przez podmiot ubiegający się o dotację (baza, zasoby rzeczowe, kadra, doświadczenie),
 • ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania oraz wysokość wkładu własnego podmiotu i dofinansowanie z innych źródeł,
 • dotychczasowa działalność organizacji składającej ofertę w przedmiotowym zakresie.
   
Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy pomiędzy Gminą Przewóz a podmiotem ubiegającym się o dotację z zachowaniem formy pisemnej wg wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
Wsparcie odbywać się będzie poprzez przekazanie dotacji w transzach określonych w umowie na specjalnie wyodrębniony rachunek bankowy przeznaczony wyłącznie do operacji związanych z realizacją zadania.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w pokoju nr 3 Urzędu Gminy Przewóz.
 
Ogłoszenie zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń, stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przewóz (bip.wrota.lubuskie.pl/ugprzewoz) i stronie internetowej Gminy www.przewoz.com.pl .
Wójt Gminy
/-/ Ewelina Rzepka
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kazimierz Kurpiel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-25 11:28:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-25 11:29:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-25 11:29:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
674 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 r. - karate

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
 
o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 
Działając na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571 z późn. zm.)
WÓJT GMINY PZEWÓZ
ogłasza
 
otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Przewóz w roku 2024.
 
Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
 1. organizacje pozarządowe,
 2. podmioty uprawnione na podst. art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie,
 3. jednostki podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
 
Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania to:
Upowszechnianie sportów walki w Gminie Przewóz – dotacja w wysokości do 30.000,- zł (brutto), w tym:
 1. prowadzenie zajęć treningowych,
 2. organizowanie zawodów oraz imprez sportowych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym,
 3. reprezentowanie Gminy Przewóz w zawodach i turniejach lokalnych, krajowych i międzynarodowych,
 4. udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego,
 5. bieżące utrzymanie i poprawa stanu technicznego istniejącej bazy sportowej.
Kwota przeznaczona na dotację może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu w części przeznaczonej na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2023 wynosiła 8.357,- zł (brutto), w tym dotacja dla organizacji pozarządowych 0,00 zł.
 
Zasady przyznawania dotacji:
 1. podmiot ubiegający się o dotację powinien:
  a) mieć swoją siedzibę na terenie Gminy Przewóz,
  b) zadania realizować na terenie Gminy Przewóz lub na rzecz jej mieszkańców,
  c) prowadzić działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
  d) dysponować odpowiednio wyszkoloną kadrą, zdolną do realizacji zadania,
  e) posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu, w szczególności w zakresie organizacji szkolenia sportowego i przeprowadzania rozgrywek ligowych,
  f) dysponować odpowiednim sprzętem lub dostępem do bazy umożliwiającym realizację zadania,
 2. warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057),
 3. do oferty należy dołączyć:
  - oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w odniesieniu do zadania publicznego będącego przedmiotem oferty,
  - aktualny odpis statutu,
  - aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia).
 
Termin i warunki realizacji zadania:
 1. realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert powinna rozpocząć się od dnia podpisania umowy i zakończyć się z dniem 31 grudnia 2024 r.,
 2. sprawozdania z realizacji zadania muszą być przedłożone w terminach określonych w umowie o realizację zadania,
 3. pozostałe warunki realizacji zadania zostaną ujęte w wiążącej strony umowie.
 
Termin składania ofert – ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Przewozie pl. Partyzantów 1 w godzinach pracy Urzędu w terminie do 5 lutego 2024 r.
Komplet dokumentów winien być umieszczony w kopercie opieczętowanej pieczątką firmową wnioskodawcy i podpisanej odpowiednio „Konkurs na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2024 r.”.
 
Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Termin, tryb i kryteria wyboru ofert:
Wyboru ofert dokona Komisja powołana przez Wójta Gminy a oferenci zostaną powiadomieni o dokonanym wyborze oferty.
Oferty oceniane będą wg następujących kryteriów:
 • merytoryczna wartość oferty,
 • możliwość realizacji zadania przez podmiot ubiegający się o dotację (baza, zasoby rzeczowe, kadra, doświadczenie),
 • ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania oraz wysokość wkładu własnego podmiotu i dofinansowanie z innych źródeł,
 • dotychczasowa działalność organizacji składającej ofertę w przedmiotowym zakresie.
   
Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy pomiędzy Gminą Przewóz a podmiotem ubiegającym się o dotację z zachowaniem formy pisemnej wg wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
Wsparcie odbywać się będzie poprzez przekazanie dotacji w transzach określonych w umowie na specjalnie wyodrębniony rachunek bankowy przeznaczony wyłącznie do operacji związanych z realizacją zadania.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w pokoju nr 3 Urzędu Gminy Przewóz.
 
Ogłoszenie zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń, stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przewóz (bip.wrota.lubuskie.pl/ugprzewoz) i stronie internetowej Gminy www.przewoz.com.pl .
Wójt Gminy
/-/ Ewelina Rzepka

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kazimierz Kurpiel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-17 11:23:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-17 11:23:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-25 11:25:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
728 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz podmiotów - ulgi, odroczenia, umorzenia podatków w 2023 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Hajduga
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-15 14:53:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-15 14:54:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-15 14:54:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
733 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie w sprawie L sesji Rady Gminy w Przewozie w dniu 14.12.2023 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-12-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wójt Gminy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-12-12 14:16:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Magdalena Mikitiuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-12-12 14:17:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magdalena Mikitiuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-12-12 14:17:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
857 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji