ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Przewóz
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ochrona danych osobowych

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez: a) Urząd Gminy w Przewozie, b) Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewozie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez:
 1. Urząd Gminy w Przewozie,
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewozie
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż:
 1. administratorem danych osobowych jest:
 1. Wójt Gminy - Ewelina Rzepka ;
 2. Kierownik OPS Barbara Kicuła;
2) Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Przewozie jest Pan Rafał Wielgus, tel. 68 411 40 00, e-mail ;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Urzędu Gminy w Przewozie na podstawie odpowiednich przepisów prawnych;
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty gospodarcze wykonujący zadania techniczne na systemach informatycznych Urzędu Gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej (w sytuacjach awarii systemów);
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony w Instrukcji kancelaryjnej odpowiednio do rodzajów spraw;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest: wymogiem ustawowym, warunkiem umownym, warunkiem zawarcia umowy. 
     Wójt Gminy
/-/ Ewelina Rzepka
 
 
 
„Klauzula informacyjna - przetwarzanie danych osobowych w postępowaniach administracyjnych w sprawach załatwianych milcząco.
w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO", , informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
 1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Przewóz z siedzibą przy ul. Partyzantów 1, 68-132 Przewóz, na której czele stoi Wójt Gminy. Kontakt: 68-362-32-87.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Wielgus, kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych - e-mail: , tel.: 68-411-40-00.
 3. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia postepowań, o których mowa w dziale II rozdziale 8a Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczącym milczącego załatwienia sprawy, prowadzonych na podstawie właściwych przepisów prawa administracyjnego materialnego.
 4. Dane osobowe pochodzą od osób, których dotyczą bądź osób legitymujących się odpowiednim pełnomocnictwem prawnym.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione w uzasadnionych prawnie przypadkach – w szczególności upoważnione organy państwowe oraz firmy współpracujące na podstawie odpowiednich umów o współpracę oraz umów powierzenia.
 7. Mają państwo prawo do: żądania administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości milczącego załatwienia sprawy w rozumieniu rozdziału 8a Kodeksu postępowania administracyjnego.
 10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.”
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kazimierz Kurpiel
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-06-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kazimierz Kurpiel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-06-01 11:16:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-06-01 11:17:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-29 10:35:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1562 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »