Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Przewóz
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarządzenia Wójta

Szczegóły informacji

Przystąpienie do opracowania, wdrożenia, realizacji i koordynacji oraz powołanie Zespółu ds. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Informacja ogłoszona dnia 2021-06-25 11:23:19 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr 148/2021
Wójta Gminy Przewóz
z dnia 23 czerwca 2021
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz  art. 17 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz.803) zarządzam co następuje:
§ 1
Przystępuje się do opracowania, wdrożenia, realizacji i koordynacji  Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Przewóz zgodnie z zasadą partycypacji społecznej, według procedury stanowiącej załącznik do zarządzenia.
§ 2.
Powołuję Zespół ds. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w składzie:
 
 1. Kicuła Barbara – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Przewozie – koordynator,
 2. Klisowska Agnieszka- Skarbnik Gminy Przewóz,
 3. Mikitiuk Magdalena – Podinspektor w Urzędzie Gminy w Przewozie- GKRPA,
 4. Jasińska Renata – Pedagog Szkolny w Szkole Podstawowej w Przewozie,
 5. Stachera Grzegorz – Dzielnicowy Policji w Przewozie,
 6. Madera Renata – Pielęgniarka Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „NOVA-MED” w Przewozie,
 7. Dmitruczak Jolanta – Pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przewozie,
 8. Borecka Małgorzata – Asystent rodziny w Ośrodku Pomocy społecznej w Przewozie,
 9. Toporowska Marta – Referent w OPS Przewóz,
 10. Zając Agata- Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
 11. Janocha Agnieszka – Nauczyciel w  Gminnym Przedszkolu w Przewozie.
 12. Rzepka Ewelina- Inspektor.
§ 3.
Zespół wymieniony w § 2 dokona opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych z uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Przewozie.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Wójt Gminy
Mariusz Strojny
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-06-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Kicuła
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-06-25 11:21:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-06-25 11:23:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-25 11:23:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1251 raz(y)