Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Przewóz
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-12-14
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
Nr aktu prawnego
L/262/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2024-02-08
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Udzielenie dotacji celowej Powiatowi Żarskiemu
Nr aktu prawnego
LI/274/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2024-02-08
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie uznania za użytek ekologiczny obszaru "Sanickie Moczary"
Nr aktu prawnego
LI/273/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2024-02-08
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028.
Nr aktu prawnego
LI/272/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2024-02-08
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028.
Nr aktu prawnego
LI/271/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2024-02-08
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
Gminny program osłonowy "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028.
Nr aktu prawnego
LI/270/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2024-02-08
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2024 - 2027.
Nr aktu prawnego
LI/269/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2024-02-08
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Zmiana budżetu gminy na 2024 r.
Nr aktu prawnego
LI/268/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2024-02-08
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie niewyrażenia zgodny na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
Nr aktu prawnego
LI/267/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-12-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023 - 2026.
Nr aktu prawnego
L/266/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji