ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Przewóz
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Gminne Przedszkole w Przewozie

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Kryteria rekrutacji do przedszkola

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA NR XX/140/2017
RADY GMINY W PRZEWOZIE
z dnia 30 marca 2017 r.
 
w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach prowadzonych przez Gminę Przewóz, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
 
 
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 131 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) uchwala się, co następuje:
 
§ 1.
 
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, to na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria wraz z wartością punktową poszczególnych kryteriów oraz rodzaj dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryterium:
 
Lp.
Kryterium
Wartość punktowa
Rodzaj dokumentu
1
Dziecko pięcioletnie oraz dziecko czteroletnie zamieszkałe na terenie Gminy Przewóz.
50
Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola
2
Dziecko, którego rodzice (prawni opiekunowie) albo rodzic samotnie wychowujący dziecko pracują (na podstawie umowy o pracę lub cywilnoprawnej), uczą się w trybie stacjonarnym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.
20 – w przypadku pracujących obojga rodziców (opiekunów prawnych) i rodzica samotnie wychowującego dziecko;
10 – w przypadku pracującego jednego rodzica (opiekuna prawnego)
Pisemne oświadczenie wskazujące miejsce zatrudnienia, nauki, prowadzenia gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej.
3
Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie.
4 pkty za każdą zadeklarowaną godzinę
Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola
4
Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu.
10
Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kazimierz Kurpiel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-30 11:38:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-30 11:38:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-30 13:38:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1694 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »