ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Przewóz
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statut Gminy

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

13 wrzesień 2011 Zmiana Statutu Gminy - 07.09.2011r.

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-13 10:10:26 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Uchwała Nr X/50/2011

Rady Gminy w Przewozie

z dnia 7 września 2011 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr IX/46/2011 Rady Gminy w Przewozie z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2002 Rady Gminy w Przewozie z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Gminy Przewóz.
Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1.
 
W uchwale Nr IX/46/2011 Rady Gminy w Przewozie z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2002 Rady Gminy w Przewozie z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Gminy Przewóz w § 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) § 126 i 127 otrzymują brzmienie:

„§ 126. 1. Pracownikami samorządowymi są osoby zatrudnione na podstawie:

1) wyboru – Wójt,

2) powołania – Zastępca Wójta, Skarbnik Gminy,

3) mianowania – dotyczy pracowników, o których mowa w art. 54 ustawy o pracownikach samorządowych,

4) umowy o pracę – pozostali pracownicy.

2. Status prawny pracowników samorządowych określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).

§ 127. 1. Wynagrodzenie Wójta ustala Rada w drodze uchwały.

2. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta, związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje przewodniczący Rady.

  1. Nawiązania stosunku pracy z pozostałymi pracownikami samorządowymi (z wyjątkiem Skarbnika Gminy) oraz ustalenia dla nich warunków pracy i płacy dokonuje Wójt w stosunku do pracowników Urzędu Gminy i kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy – w stosunku do pozostałych pracowników samorządowych.”.”.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-13 10:10:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-13 10:10:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-04-13 10:17:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1170 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony